รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติภูเก็ตรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


              เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี  บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  ณ บริเวณชั้น 1 (บริเวณด้านหน้าห้องศูนย์ตรวจสุขภาพเก่า) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  โดยได้รับโลหิตบริจาคจาก ผู้ใช้บริการ  แพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ กว่า 21  คน

          ทั้งนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลและสำรองไว้พร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรง สูญเสียเลือดมากในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งอันดามัน


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131