รพ. อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประชุมวิชาการองค์กรพยาบาล ครั้งที่ 1
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


              ที่ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลครั้งที่ 1 (1st NSO Forum BDMS Group 6: Transforming Nursing: Smart Nurse Smart Life) ซึ่งโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และประกวดผลงานวิชาการจากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม  ทั้งนี้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยนาย ฟาอิส วาเลาะแต พยาบาลวิชาชีพ และทีมงานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้รับคัดเลือกการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation จากหัวข้อ “ลมหายใจรวยริน ก่อนสิ้นใจ” ซึ่งผลงานวิชาการ เป็นบทความที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมี นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้มอบ (5 ตุลาคม 2560)


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131