รพ.อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์  ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ กว่า 30 คน

          สำหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริก ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระทั่วไป และเอ็กซเรย์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้บริการเชิงรุกในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ อำนวยความสะดวก และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131