รพ.อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.เทพกระษัตรี
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์   แพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเทพกระษัตรี และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเทพกระษัตรี ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2560 ในเขตพื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทาง แพทย์ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต ได้ตรวจรักษาดูอาการของผู้ป่วยและให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดของเยี่ยม อาทิ แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 7 ราย

​                สำหรับโครงการภูเก็ตแคร์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ เขตพื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี ในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการดูแล และการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้ที่ทำให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131