รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น พนักงาน โรมแรม กะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


            เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2560 เวลา 13.30 น. ที่โรมแรม กะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  โดยทีมแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี 2560  แก่พนักงาน พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีการอบรมเชิงบรรยาย รวมถึงแบ่งฐานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131