รพ.อบจ.ภูเก็ต บริการตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการและพนักงาน เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์ วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน เรือนจำจังหวัดภูเก็ต กว่า 90 คน      สำหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระทั่วไป เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้บริการเชิงรุกในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ อำนวยความสะดวก และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131