รพ.อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงิน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             เมื่อวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน  2560  ที่หน้าห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต คุณอัญชุลี  องค์สกุล           อายุ 95 ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย บุตรสาว  มอบเงินสด จำนวน  15,000 บาท โดยมี นางสาวมณีรัตน์ กำปา รองผู้อำนวยการด้านลบริหาร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ คุณอัญชุลี  องค์สกุล    และ บุตรสาว  มา ณ โอกาสนี้

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131