กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 21 กรกฎาคม 2560
                 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้า…
วันที่: 19 กรกฎาคม 2560
                 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้า…
วันที่: 18 กรกฎาคม 2560
                 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่ เทศบาลตำบลวิชิต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย  คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ปร…
วันที่: 14 กรกฎาคม 2560
            เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี  บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม…
วันที่: 14 กรกฎาคม 2560
            วันที่ 30  มิถุนายน  2560 ที่ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหินภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยทีมหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉิน นำโดย คุณยุทธศาสตร์ ไชยบัวแก้ว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยพิเศษชั้น 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131