กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 21 มิถุนายน 2560
             เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน  2560 ที่บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด (Tiger kingdom Phuket)โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์ วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภา…
วันที่: 21 มิถุนายน 2560
             เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายอ…
วันที่: 15 มิถุนายน 2560
             เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์ วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ  และเ…
วันที่: 9 มิถุนายน 2560
             เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น มี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยา…
วันที่: 9 มิถุนายน 2560
             เมื่อวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน  2560  ที่หน้าห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต คุณอัญชุลี  องค์สกุล           อายุ 95 ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย บุตรสาว  มอบเงินสด จำนวน  15,000 บาท โดยมี นางสาวมณีรัตน์ กำปา รองผู้…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131