ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 15 มิถุนายน 2560
             โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห…
วันที่: 2 มิถุนายน 2560
      
     จากมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงภายในสถานพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะนำไปสู่ความเสียหายทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากร และโรงพยาบาล จึงต้องมีการจัดระเบียบการจอดรถ…
วันที่: 20 มีนาคม 2560
             โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ บริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระ…
วันที่: 29 ธันวาคม 2559
             โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ชั้น G โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 7 กันยายน 2559
       โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ
ผู้หญิงที่ทุ่มเทกับการทำงานมาตลอดทั้งปี หรือ เลือกเป็นของขวัญให้คุณแม่ที่คุณรัก  ศรีภรรยาที่รัก  ด้วยPromotion น่ารัก ราคาน่าคบ

โปรแกรมที่ 1 = 1,490 บาท
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ เอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ ตรวจคว…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131