ร่วมงานกับเรา
ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองที่แผนกงานบุคคล ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3236
หรือส่ง e-mail : hr@phuketcityhospital.org

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
เภสัชกร Full Time / Part time       
จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  31 ตุลาคม 2561

เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วันที่ลงประกาศ :  31 ตุลาคม 2561

เจ้าหน้าที่ศูนย์รถ      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
-สามารถขับรถยนต์ได้
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-กรณีมีใบขับขี่รถขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  31 ตุลาคม 2561

เจ้าหน้าที่ศูนย์รถ      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
-สามารถขับรถยนต์ได้
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-กรณีมีใบขับขี่รถขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  13 พฤศจิกายน 2561

พนักงานห้องบัตร (เพศชาย)      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
วันที่ลงประกาศ :  13 พฤศจิกายน 2561

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131