ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
ดูทั้ังหมด   
สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 24 พฤษภาคม 2560
          ข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันของประชากรไทยใน 11 คน
จะพบผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1 คน เนื่องจากต้องทำงานหนักแข่งกับเวลา
และมีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง ทำให้อัตราเสี่ยงของคนที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น
 ข้อมูลล่าสุดของสมาคมโรคเบาหวาน คนที่เป็นโรคเบาหวานทุกๆ 5 คน จะมี 1...

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131