ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์(X-Ray)

             โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลให้สามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้ทันท่วงที

             CT Scan เป็นเครื่องเอกซเรย์ ความเร็วสูง 64 สไลซ์ เป็นเครื่องที่พัฒนาขี้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุน ทำให้ได้ภาพถึง 2,000 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหว เช่น หัวใจ และอวัยวะอื่นๆ ด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับการรักษา ให้แพทย์สามารถให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131