วันรณรงค์รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (วันวาเลนไทน์)
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       14 กุมภาพันธ์ (วันวาเลนไทน์) รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

         เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี กรมควบคุมโรค ได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างความตระหนัก ในการป้องกันตนเอง และคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์(HIV) ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ  รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่ และสังคม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้น แต่พบมากในหมู่วัยรุ่น

2. อัตราการติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบมากขึ้น

เนื่องจากวัยรุ่นมีค่านิยมที่จะอยู่ก่อนแต่งงาน หรือนิยมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังไม่มาก และที่สําคัญมีการหย่า

ล้างสูงทําให้คนมีสามีหรือภรรยาหลายคน ทําให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมากมักจะไม่เกิดอาการ ดังนั้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถ

ติดต่อโดยที่ไม่รู้ตัวแพทย์บางประเทศจึงแนะนําให้มีการตรวจค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับคนที่สําส่อน

4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมาก

- โรคอาจจะลุกลามไปยังมดลูกหรือท่อรังไข่ทําให้เกิดการอักเสบในช่องท้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการเป็นหมัน หรือตั้งครรภ์นอกมดลูก

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็ง เช่นการติดเชื้อ (HPV) ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์หากยังมีเพศสัมพันธ์ต้อง

คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

- ไม่เปลี่ยนคู่นอน ให้มีสามีหรือภรรยาคนเดียว

- ใส่ถุงยางให้ถูกต้องหากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

- อย่ามีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยเพราะจากสถิติหากมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยจะมีโอกาสติดโรคสูง

- ให้ตรวจประจําปีเพื่อหาเชื้อโรคแม้ว่าจะไม่มีอาการ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแต่งงานใหม่

- เรียนรู้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- อย่าร่วมเพศขณะมีประจําเดือน เพราะจะทําให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย

- อย่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หากจําเป็นให้สวมถุงยางอนามัย

- อย่าสวนล้างช่องคลอดเพราะจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย

สําหรับผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตัวอย่าง

- ให้รักษาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

- แจ้งให้คู่นอนทราบว่าคุณเป็นโรคเพื่อที่จะป้องกันโรคมิให้แพร่สู่คนอื่น และให้ได้รับการรักษา

- รักษาตามแพทย์สั่ง

- งดร่วมเพศ


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131