ลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จัดให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต การวัดค่าน้ำตาลในเลือด และการวัดเส้นรอบพุง และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโรคอ้วน และให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้อง ณ ชุมชนสะพานร่วม 2


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131