การเปลี่ยนสถานพยาบาล สิทธิประกันสังคม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ซึ่งมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปีและเปิดให้เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกันตน ในเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่บริษัท/องค์กรของท่าน หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกันสังคม สายด่วน 1506

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131