โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการ Phuket Care
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง, นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย โครงการ Phuket Care ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจดูอาการของผู้ป่วย ให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการทรุดตัวของโรค และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบชุดของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 5 ราย

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131