โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์ พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด, เวชกรรม รพ.อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อทำการตรวจรักษา ติดตามอาการของผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแลต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและมอบชุดของเยี่ยม ณ พื้นที่ ต.ตลาดใหญ่ และ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131