รพ.อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รพ.อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยพยาบาล พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2562 พนักงานบริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า จำนวน 68 คน  ณ บริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า (สำนักงานใหญ่)

ทาง รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้บริการเพื่อตรวจเช็คสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมการบริการอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการตรวจสุขภาพ อาทิเช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอ็กซเรย์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน

หากบริษัท/ หน่วยงานใดที่มีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888

 

 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131