โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 3
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)                    โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น จัดให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต, การวัดค่าน้ำตาลในเลือด, วัดเส้นรอบเอว และรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ วินิจฉัยโดยแพทย์ จ่ายยา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและห่วงใยคนไข้รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงให้การแนะนำวิธีการดูแลตัวเองอย่างง่าย 

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131