โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับมอบเก้าอี้สำหรับฟอกไตและอุปกรณ์อื่นๆ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ แผนกไตเทียม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเก้าอี้สำหรับฟอกไต จำนวน 7 ตัว, เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง และเคาร์เตอร์พยาบาล จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวม 200,000.- บาท จากคุณผจง  ตันสุคตานนท์ และคุณบุญยืน  ตันสุคตานนท์ พร้อมทั้งครอบครัวในการนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำเก้าอี้สำหรับฟอกไตและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับบริจาคไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการต่อไป และขอขอบคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131