โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาส = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ” นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ได้มาจอดรอรับการบริจาคโลหิต จากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และประชาชนทั่วไป

สำหรับการรับบริจาคโลหิตในวันนี้ เป็นการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุก 3 เดือน โดยมีเป้าหมายให้ได้โลหิตมากที่สุดในการออกหน่วยแต่ละครั้ง เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์และความต้องการโลหิตทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง และพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131