โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 10/5/2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายช่วงฤดูฝน ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มาจากยุงลาย ณ ชุมชนหาดแสนสุข หมู่ 7 ต.รัษฎา


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131