รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


      

ท้องปุ๊บฝากปั๊บ ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

การฝากครรภ์ เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะจะช่วยทำให้การตั้งครรภ์ดำเนินเป็นไปด้วยดี จนกระทั่งคุณแม่คลอดลูกอย่างปลอดภัย นอกจากทารกจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ขณะตั้งครรภ์อีกด้วย

รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 

1.อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2.ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3.ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4.สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อนำไปใช้ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด http://www.tmchnetwork.com/คลอดก่อนกำหนด

www.facebook.com/TMCHNetwork

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131