โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก  ม.4 ต.รัษฎา

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888  สายด่วน 1131


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131