โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 2 เมษายน 2562  ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสาวมณีรัตน์ กำปา หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติ พร้อมหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จาก นายจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม เดอะ สตาร์) พร้อมทั้งครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131