โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการ Phuket Care ตำบลสาคู
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสาคู และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจรักษาดูอาการของผู้ป่วย และให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดของเยี่ยม อาทิ แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 4 ราย


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131