โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางศุภวรรณ์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบความสุขให้เด็กๆ แจกของขวัญและของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ เพื่อสร้างเสริมจินตนาการ กิจกรรมปาลูกโป่ง เพื่อเสริมสร้างสมาธิ  พร้อมจัดพื้นที่ให้เด็ก ๆ สวมชุดคุณหมอและพยาบาล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

******************************

นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก จึงได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับบริการและที่พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต อีกด้วย


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131