โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพในวันคนพิการ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ออกหน่วยตรวจสุขภาพในงานวันคนพิการ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย จังหวัดภูเก็ต และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและโภชนาการ สิทธิการรักษาพยาบาล และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ให้แก่ผู้พิการและผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131