โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคถุงผ้าให้แก่ผู้ป่วย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นางศุภวรรณ์  สัจจศรี  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล พร้อมด้วย นายแพทย์ศิริชัย ศิลปะอาชา, นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคถุงผ้าให้แก่ผู้ป่วย ที่เข้ารับบริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งถุงผ้าดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชนที่ได้มอบบริจาคให้กับทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน แทนถุงพลาสติก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติก ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ GREEN & CLEAN Hospital วัตถุประสงค์เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ไม่ให้กระทบต่อชุมชนและโลก ขณะนี้ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติกแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี และขอเชิญชวนร่วมบริจาคถุงผ้า เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยต่อไป  เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…                                                                  **โดยสามารถบริจาคมาที่ : 

ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชั้น G

หมายเลขโทรศัพท์ : 076-358-888


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131