โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันเอดส์โลก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561 Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองป่าตอง พร้อมเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างเทศบาลเมืองป่าตองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้จักป้องกันโรคเอดส์ (HIV) ปรับเปลี่ยนทัศนคติของการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และเห็นความสำคัญของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ลานเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ทางโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ได้ออกบูธให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยางอนามัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในโอกาสนี้ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง ประเมินว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอดส์ (HIV) หรือไม่ เข้ารับคำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (คลินิกปะการัง) และขอให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ติดเชื้อ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ (HIV)หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888  สายด่วน 1131


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131