โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์                              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต    สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์      จำนวน 8 รายการ มูลค่า 928,900 บาท บริจาคโดยวัดพิทักษ์สมณกิจพร้อมด้วยตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา                      โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบไปด้วย                                                                                                  

     1. เครื่องตรวจสมรรถทางปอด 1 เครื่อง                                                                                                                 2. เปลเข็นชนิดนอน ปรับนั่งได้ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 เตียง                                                                                     3. เครื่องรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ 1 เครื่อง                                                                                                       4. ตู้แช่ความเย็น 2 ประตูพร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิแบบมีสาย 1 ตู้                                                       

     5. เครื่องฉายแสงฟันแบบไร้สาย 1 เครื่อง                                                                                                 

     6. เครื่องติดป้ายสถานะเครื่องมือพร้อม Autoclave Indicator  1 เครื่อง                                                                     7. เครื่องปั้มนม แบบไฟฟ้า 1 เครื่อง                                                                                                                       8. รถเข็นชนิดนั่ง 20 คัน                                                                                                                           



หลังจากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ได้ทอดกฐินสามัคคีร่วมน้ำใจ สมบททุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ 




 

                                                                                                       



 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131