โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

กองสาธารณสุข  ลงพื้นที่สำรวจควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ณ บริเวณหน้าคานเรือรัตนชัย  

(บ้านท่าเรือใหม่) หมู่ 7 ตำบล รัษฏา อำเภอ เมืองภูเก็ต เพื่อสำรวจควบคุมโรคไข้เลือดออก

และการแนะนำวิธีป้องกันจากโรคไข้เลือดออกประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย เพราะหากเข้ามารับการวินิจฉัยช้า อาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888  สายด่วน 1131


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131