ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131