โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

 กองสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต, อสม. ม.7 ตำบลรัษฎา , อสม.ชุมชนขุมน้ำนรหัส, อสม.ชุมชนร่วมน้ำใจ, อสม.ชุมชนสะพานร่วมพูนผล1, 2 และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บขยะ ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณชุมชนขุมน้ำนรหัส  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131