โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้มาเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131