โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ชุมชนสะพานร่วม 1, 2 และชุมชนร่วมน้ำใจ เพื่อติดตามอาการผู้ป่วย ประเมินสภาพร่างกายทั่วไป วัดสัญญาณชีพ เจาะน้ำตาล การให้ข้อมูลดูแลสุขภาพตนเองและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131