โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ เคหะชุมชนภูเก็ต ซอย 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และให้ทุกฝ่ายร่วมกันควบคุมลูกน้ำยุงลาย หากทุกคนร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเอง ก็จะควบคุมโรคไข้เลือดออกได้  


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131