โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก ให้แก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ 6 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131