โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การรักษาโรคทั่วไป พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพและสิทธิการรักษาพยาบาล โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131