โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอรับบริจาค “ถุงผ้า”
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอรับบริจาค “ถุงผ้า” เพื่อให้คนไข้ที่ไม่มีถุงมาใส่ยากลับบ้าน แทนถุงพลาสติก และให้คนไข้นำถุงผ้ามารับยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป**โดยสามารถบริจาคมาที่ : 

ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชั้น G

หมายเลขโทรศัพท์ : 076-358-888


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131