โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชี้แจงกรณียา "วาลซาร์แทน (Valsartan)"
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ไม่มีตัวยา Valsartan ที่มีปัญหา สารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131