โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการประชาชน กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน)


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131