โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 และให้ข้อมูลความรู้สุขภาพแก่คณะบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ทุกคนให้ความเป็นกันเองกับทีมงานมากๆ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงแบบนี้เรื่อยไปนะคะ ขอขอบพระคุณที่เชื่อมั่นและไว้วางใจโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยดีเสมอมาคะ


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131