โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แก่พนักงานบริษัท ไอแลนด์มารีน่า จำกัด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ที่ บริษัท ไอแลนด์มารีน่า จำกัด

ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีบริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ตรวจและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพ  ด้วยรถเอกซเรย์ระบบ Digital เคลื่อนที่ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครรัฐและเอกชน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076 – 358888 ต่อ 1028, 1180 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131