โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพเเละควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต  ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรักษาโรคทั่วไป และการตรวจทันตกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เเละปีที่ 6 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131