โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แก่พนักงานบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ที่ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด  จำนวนกว่า 150 คน 

สำหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการตรวจการทำงานของตับ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระทั่วไป และเอ็กซเรย์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้บริการเชิงรุกในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ อำนวยความสะดวก และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131