เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเรือล่ม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561  เวลา 00.45 น.  นายหลู่ย์ เจี้ยน (MR.LYO JIAN) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะพร้อมนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์เรือล่มในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งรับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131