นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเรือล่ม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.30 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเรือล่มเมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 ราย โดยมีคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับและชี้แจงอาการของผู้ป่วย สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 12 รายที่เข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และอาการปอดบวม ซึ่งทางทีมแพทย์และพยาบาล ยังเฝ้าติดตามอาการและเยียวยาจิตรใจอย่างใกล้ชิด


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131