โปรแกรมตรวจสุขภาพ "คู่รัก สุขภาพดี" ปี 2561 วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


      

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนคู่รัก มาตรวจสุขภาพในโปรแกรม "คู่รัก สุขภาพดี" ปี 2561


- ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 


- ตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมมีบุตร

 


โปรแกรม : 1    1,855 บาท    (รวม 11 รายการ)


ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ตรวจหมู่เลือด ตรวจระบบหมู่เลือด(Rh) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตรวจซิฟิลิส ตรวหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ดิจิตัล

 


โปรแกรม : 2    2,095 บาท     (รวม 12 รายการ)

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ตรวจหมู่เลือด ตรวจระบบหมู่เลือด(Rh) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตรวจซิฟิลิส ตรวหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อหัดเยอรมัน ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ดิจิตัล

 


วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076 – 358888 ต่อ 1028, 1180 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131