โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรณรงค์กำจัดโรคไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สอบสวนโรคไข้เลือดออกและรณรงค์โรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน      ซอยวานิช 2 และซอยศรีเสนา 2 ม.7 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

          เน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนป้องกันไข้เลือดออกด้วยตัวเองโดยการปฏิบัติ 5 ป. และ 1 ข. ได้แก่ ป.ปิด คือ ปิดภาชนะน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุกๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง ป.ปล่อย ปล่อยปลาหางนกยูงให้กินลูกน้ำในภาชนะ ป.ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาดลมผัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย ป.ปฏิบัติ ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ 1 ข. ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุงลาย


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131